แนะนำโปรแกรมสร้างเกมส์บนเว็บง่ายๆ

สำหรับ เกมเมอร์ พูดคุยเรื่องเกม เทคนิค ต่างๆ
#6473 โดย soodgame
2017-05-15 20:48
รูปภาพ
โปรแกรม Construct2 ถูกสร้างขึ้นจาก 2 นักพัฒนาโปรแกรมชาวอังกฤษ ที่ ร่วมกันพัฒนาช่วงเรียนมหาวิทยาลัย และปล่อยโปรแกรมแรกออกมา ชื่อว่า Construct Classic ซ่ึงใช้ในการพัฒนาเกม Direct X 9 แล้ว Export เป็น .exe เพื่อเล่นบน Desktop PC แต่เวลาผ่านไปไม่นาน เข้าสู่ยุคทองของ HTML5 จึงหยุดพัฒนา Construct Classic แล้วหันมาพัฒนาโปรแกรมใหม่ ภายใต้ชื่อ Construct2 ที่ช่วยให้ ผู้ที่ต้องการสร้างเกม สามารถใชเ้ป็น Tool สร้างสรรค์งานได้ โดยใช้คอนเซปต์ที่ว่า “No programming required” หรือ “เขียนโปรแกรมไม่เป็น ก็สร้างเกมได้”

โหลด Construct 2 ตัวเต็ม FULL Crack